dunyanin7harikasi.gen.tr https://www.dunyanin7harikasi.gen.tr Dünyanın 7 Harikası, Tarihi ve Özellikleri tr-TR hourly 1 Copyright 2020, dunyanin7harikasi.gen.tr Fri, 12 Jul 2013 00:00:00 +0000 Mon, 25 May 2020 00:00:00 +0000 60 Rodos Heykeli https://www.dunyanin7harikasi.gen.tr/rodos-heykeli.html Thu, 06 Dec 2018 14:18:22 +0000 Rodos heykeli, Rodos adasında bulunan Rodos şehrindeki liman girişinde bulunduğuna inanılan, dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen, Yunan tanrısı olan güneş tanrısı Helios'un görkemli heykelidir. Rodos Rodos heykeli, Rodos adasında bulunan Rodos şehrindeki liman girişinde bulunduğuna inanılan, dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen, Yunan tanrısı olan güneş tanrısı Helios'un görkemli heykelidir. Rodos adasında yaşayanların, MÖ. 305-304 yılları arasında yapılan kuşatmadan kurtulunca yaptırdıkları düşünülüyor. Heykel heykeltıraş Lindoslu Khares tarafından yapılmıştır. 32 metre yüksekliğinde olan heykel, tunçtan yapılmıştır.

Liman girişinde bulunan heykelin bacaklarının arasından o dönemde gemilerin geçtiği söylenmektedir. MÖ. 225-226 yıllarında yıkıldığı düşünülen heykelin, uzun yıllar yan yattığı söyleniyor. Adanın girişinde bulunan heykelin liman kapısı görevini gördüğü bilinmektedir. Söylenenlere göre, iki iskeleyi birbirine bağlama görevi üstlenmişti. Yine de o dönemin teknolojisinin böyle görkemli bir heykelin yapımına uygun olmadığı düşünülmektedir. 56 yıl boyunca yerinde kalan heykel için Pliny, "Evet yerde yatıyor ama yine de muhteşem." ifadesini kullanmıştır. Heykel Rodos adasının birliğini simgelemesi açısından da önemlidir.

Rodos Heykeli

Rodos heykelinin tarihsel gelişimi

Antik Yunan döneminde belli güçlere sahip kent devlet sistemi bulunmaktaydı. Lindos, Kamiros, Lalysos'la birlikte Rodos dört ada devleti arasındaydı. MÖ. 408 tarihinde ada devletlerinin anlaşmasıyla, Rodos başkent yapılmış, aralarında birlik kurulmuştur. Bu yüzden ekonomik yönden kalkınmışlar. Mısır'la ticari ilişkiler gelişmişti. Makedonyalı Antigonid'lerin MÖ. 305 tarihinde Mısırla olan birliği bozmak için kenti kuşatmalarıyla savaş dönemi başlamıştır. MÖ. 304 tarihinde barış yapılarak, birliğin yeniden sağlanmasıyla askeri malzemeler eritilerek heykelin yapımında kullanılmıştır. Buradan elde edilen gelirle ada halkı, güneş tanrısı Helios için bu heykelin yapımına karar vermiştir. Heykelin yapımı 12 yıl sürmüştür. MÖ. 282 yılında bitirilen heykel, MÖ. 226 yılında meydana gelen şiddetli depreme kadar ayakta kalmıştır. Kent depremden dolayı yıkılmış, heykel dizlerinden kırılmıştır. Mısır kralı 3. Ptolemy'den şehrin yenilenmesi için yardım isteyen ada halkı, bir kahinin heykelin yapımının yasaklanması için ortaya attığı kehaneti sonrasında istedikleri yardımı alamamıştır. Bu sebeple heykel tam 900 yıl yerde kalmıştır. Suriyeli bir Yahudi'nin heykeli satın almak istemesine kadar, sadece bir kalıntı olan heykel, tam 900 deveyle birlikte taşınmıştır. Heykelin sonrası bilinmiyor. Heykelin şekli tam olarak bilinmiyor. Yapılan çizimler anlatılanlardan yola çıkarak hazırlanmış. New York'ta bulunan Özgürlük Heykeli'ni de Fransız Auguste Bartholdi  bu heykelden esinlenerek yapmıştır.

]]>
Artemis Tapınağı https://www.dunyanin7harikasi.gen.tr/artemis-tapinagi.html Fri, 07 Dec 2018 08:33:48 +0000 Artemis tapınağı, MÖ. 550 yıllarında tamamlanmış olan tapınak, tanrıça Artemis için yapılmıştır. Diana tapınağı olarak ta adlandırılan eser, İzmir iline bağlı olan Selçuk ilçesinin sınırlarında kalan, Artemis tapınağı, MÖ. 550 yıllarında tamamlanmış olan tapınak, tanrıça Artemis için yapılmıştır. Diana tapınağı olarak ta adlandırılan eser, İzmir iline bağlı olan Selçuk ilçesinin sınırlarında kalan, eski bir Yunan antik kenti Efes'te bulunur. Dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilir. Günümüze tapınaktan sadece mermer parçaları kalmıştır. Bizanslı Philon tapınak hakkında, "Babil'in asma bahçelerini, Olympos'taki Zeus heykelini, Rodos heykelini, piramitlerin işçiliğini, Halikarnas Mozolesini gördüm. Fakat bulutlara doğru yükselmiş Efes tapınağını gördüğümde, diğerlerinin bunun yanında gölgede kaldığını hissettim." demiştir.

Artemis tapınağının yapımını hazırlayan etkenler

Aynı bölgede birbirinin üzerine yapılmış tapınaklar ortaya çıkarılmıştır. Artemis adına yapılan ilk tapınak, MÖ. 800 yıllarında Efes'te nehir yakınında bulunan bataklık tarafına yapılmış. Efes tanrıçası, Yunan tanrıçası Artemis gibi değildi. Yunan tanrıçası av tanrıçası, Efes tanrıçası Artemis ise resimlerde anlatıldığı gibi bereket, verimlilik ve doğurganlık tanrıçasıydı. Artemis'in Anadolu tanrıçası olan Kibele'nin kültü olduğu düşünülmektedir. Bu yapılan tapınakta, Jüpiter'den geldiği düşünülen bir kutsal taş bulunmaktaydı. Tapınak daha sonra tahrip olsa da, yeniden yapılmıştır. MÖ. 600 yıllarında Efes'in ticaret merkezi haline gelmesi nedeniyle, mimar Chersiphron  yüksek taş kolonları bulunan büyük bir tapınak inşa etti. Lidya kralı Croesus'un MÖ. 550 yıllarında Efes'i ele geçirmesi sırasında bu tapınakta tahrip edildi. Bunun üzerine Lidya kralı mimar Theodorus'a diğerlerinden daha görkemli yeni bir tapınak yaptırdı. Bu tapınağın büyüklüğü öncekinin dört katı kadardı. Yüksekliği 90 metre, genişliği 45 metreydi. Masif çatısı çok sayıda taş sütunlarla desteklenmişti. Bu tapınak MÖ. 356 yılında çıkarılan yangınla tahrip oldu.

Artemis Tapınağı

Artemis tapınağının yapımı ve tarihsel gelişimi

Ardından heykeltıraş Scopaslı Paros yeni bir tapınak yaptı. Böylece Artemis tapınağı meydana getirilmişti. Tapınak hakkındaki tüm bilgiler Romalı tarihçi Plynus tarafından edinilmiştir. Plynus'un dediğine göre tapınak tam 120 yılda inşa edilmiş. Uzunluğu 130 metre, genişliği 68 metreydi. Tavanı 18 metre yüksekliğinde 127 adet İyonik sütun desteklemekteydi. Büyük İskender'in MÖ. 333 yılında Efes'e geldiği sırada tapınağın yapımı devam ediyordu. Tapınağın içinde çok sayıda sanat eseri bulunuyordu. Altın ve gümüşle bezeli kolonlar, heykeller ve tablolar vardı. Heykellerin çoğunluğu Efes şehrinin kurucusu kabul edilen Amazonlara aitti. Plynus'un söylediğine göre mimar Scopaslı Paros Halikarnas mozolesinin kolonlarındaki kabartmaları da yapmıştı. MÖ. 262 yılında Gotların akınında Artemis tapınağı yıkılmış. Bundan bir yüzyıl sonrasında Roma İmparatoru Constantine şehri inşa ettirdiğinde, Hristiyan olduğundan tapınağa el sürmemiştir. Bundan sonra Efes şehri eki önemini kaybetmiş, liman özelliğini yitirmiştir. Deniz şehirden uzaklaşmış, kent sakinleri burayı terk etmeye başlamıştır. Tapınaktan kalan kalıntılar, başka yapılarda kullanılmıştır. 1863 yılında yapılan kazılarda 6 metre derinlikte olan tapınağın temelleri bulunmuş, buradan çıkarılan heykel ve kalıntılar British Museum'a götürülmüştür. 1904 yılında yapılan kazılarda burada birbiri üzerine yapılmış olan 5 tapınak bulunmuştur. Ziyaretçilerin tapınağın yerini anlaması için, buraya bir sütun dikilmiştir.

]]>
Halikarnas Mozolesi https://www.dunyanin7harikasi.gen.tr/halikarnas-mozolesi.html Fri, 31 May 2019 05:19:45 +0000 Halikarnas Mozolesi Yunan mimarisi ve Mısır mimarisi kullanılarak yapılmış olan anıt mezardır. Kolonlarda Yunan mimarisinin esintilerini, Piramit çatısıyla Mısır mimarisinin özelliklerini taşımaktadır. Anıt Halikarnas Mozolesi Yunan mimarisi ve Mısır mimarisi kullanılarak yapılmış olan anıt mezardır. Kolonlarda Yunan mimarisinin esintilerini, Piramit çatısıyla Mısır mimarisinin özelliklerini taşımaktadır. Anıt MÖ. 353 yılında ölen Karya kralı Mausolos için, eşi ve kız kardeşi tarafından o dönemdeki adı Halikarnassos olan bugünkü Bodrum'da yaptırılmıştır.  Ebatları oldukça büyük olan tasarlanmış olan anıt mezar ve buna benzeyen yapılar mozole olarak anılmıştır.

Halikarnas Mozolesi özellikleri

Günümüzde açık hava müzesi olarak düzenlenen mozole alanının içi Bodrum tipi evi andırmaktadır. Sol tarafta bulunan uzun yapıda mozoleye ait kabartmalar, yapılan maketler ve çizimler bulunmaktadır. Mozolenin yapıldığı yer günümüzde bir çukur halindedir. Bunun ne olduğunu sergiyi gezerek anlayabilirsiniz. Mozolenin tabanı 32 X 38 metre ebadında olup, o dönemde uzun kenarı 242,5 metre, kısa kenarı 105 metre olan geniş bir bölgenin kuzeydoğusunda bulunuyordu. Edinilen bilgilere göre, mozole dört bölümden meydana gelmiştir. En altta bulunan yüksek kaidenin üzerinde, kenarlarında on bir, kısa kenarında dokuz tane olmak üzere 36 adet İon sütunlar bulunan tapınak bölümü bulunmaktadır. Bu bölümün üzerinde 24 basamaktan oluşan piramit çatısı ve bunun üzerinde dört tane atın çektiği arabada bulunan Mausolos ve eşinin heykelleri bulunmaktadır. Anıt mezarın yüksekliği konusunda Latin yazar Plinius, 55 metre olduğu bilgisini vermektedir. Bu yükseklik yaklaşık olarak yirmi katlı bir binanın yüksekliğine eşittir. Müzede bulunan sergi salonunda sunulan maket buna uygun olarak yapılmıştır. Anıt mezarın mimarı olarak Pytheos ve Satyros'un adı geçmektedir. Vitruvius ise MÖ. 4 yüzyılda güneyde Timotheos, kuzeyde Bryaksis, batıda Leokhares, doğuda Skopas adlı heykeltıraşların mozolenin yapımında çalıştığını belirtmiştir. Mozolenin tepesinde bulunan atlı arabanın ise mimar Pytheos tarafından yapıldığı söylenmektedir.        

Halikarnas mozolesinin yapımı ve tarihsel gelişimi

Karya kralı Mausolos'un bunu yapmaya MÖ. 355 yılında başladığı düşünülmektedir. Ölümünden sonra eşi ve kız kardeşinin mozolenin yapımına devam edip, onların ölümünden sonra inşaatına Mausolos'un kardeşleri tarafından devam edilmiştir. MÖ. 340 yılında Piksodaros ve ada arasında olan satraplık mücadelesi sırasında yapımına ara verilmiştir. Anıt mezar son olarak 12. yüzyılda Piskopos Eustathios tarafından görülmüştür. Bu durum anıt mezarın 1500 yıl ayakta kaldığını gösterir. Ardından bir depremle yıkıldığı düşünülmektedir. 1402 yılında Saint Jean Şövalyelerinin Bodrum'a geldiği dönemde anıtın yıkık olduğu bilinmektedir. O dönemde taş ocağı olarak kullanılmış, taşları sökülerek Bodrum kalesinin yapımında kullanılmıştır. 1494 yılında mezarı tahrip eden şövalyeler, bulamadıklarından mezarın en altında bulunan asıl mezar odasına zarar verememiştir. Mozolenin son tahribatı bu dönemde olmuştur. Şövalyelerden La Touret anıtı tahrip ettiklerini yazarak bildirmiştir. Kiremit çatı altındaki 12 basamaklı merdiveni buluşlarını, mezar odasının yanındaki heykel ve kabartmaların ihtişamını, onları nasıl parçaladıklarını anı defterine kaydetmiştir. Anıt mezarı açamadan günün sona erdiğini, ertesi gün mezar odasının açılarak etrafa yayılmış olan ziynet eşyalarını ve değerli kumaşları yazılarında belirtmiştir. Günümüzde mezar odasını kapatan iki ton ağırlığındaki dikdörtgen blokların birisi koridorun içinde bulunmaktadır. 1856-1857 yıllarında İngiliz Newton tarafından yapılan kazı çalışmalarında, taş blok yerine götürülmüş, kazıda çıkarılan eserler, kabartmalar, atlı arabanın parçaları, Mausolos ve eşinin heykelleri British Museum'da sergilenmektedir. 1846 senesinde Abdülmecit'ten izin alan İngiltere büyükelçisi Bodrum kalesindeki duvarlarda bulunan mozoleye ait olan kabartmaları Londra'ya götürmüştür. Yerinde sergilenen eserler sadece alçıdan yapılmış kopyalardır. Çukurun güney tarafında bulunan kaya içerisinde bulun]]> Zeus Heykeli https://www.dunyanin7harikasi.gen.tr/zeus-heykeli.html Sat, 08 Dec 2018 03:29:37 +0000 Zeus heykeli, dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen bir eserdir. Yapımı MÖ. 450 yılında Yunanistan'da bulunan Olimpia'da gerçekleşmiştir. Daha önce Atina'da bulunan Partheon Tapınağına Athena heykelini Zeus heykeli, dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen bir eserdir. Yapımı MÖ. 450 yılında Yunanistan'da bulunan Olimpia'da gerçekleşmiştir. Daha önce Atina'da bulunan Partheon Tapınağına Athena heykelini yapmış olan ünlü heykeltıraş Phidias tarafından yapılmıştır.

Zeus heykeli neden yapıldı

Yunanlıların Tanrıların Kralı olan Zeus için dört yılda bir düzenledikleri olimpiyat oyunlarına Suriye, Anadolu, Yunanistan, Mısır ve Sicilya'dan çok sayıda sporcu katılır ve aralarında müsabakalar yapılırdı. Olimpiyatların ilk olarak MÖ. 776 yılında yapıldığı bilinmektedir. Bu oyunlar şehir devletlerinin bütünlüğünü sağlamak amacıyla düzenlenmekteydi. Yunanlılar Peloponnesus denilen bölgede  bulunan Olympos'ta Zeus adına  tapınak yaptırmıştı. Olimpiyatlar süresince şehir devletlerinde yapılan savaşlara ara veriliyor, oyunların yapılabilmesi için güvenli bir yol açılıyordu. Oyunların yapılacağı yerde kutsal bir koruluk ile stadyum bulunuyordu. Önceleri basit bir yapıyken, zamanla oyunlara verilen değerin artmasıyla, Yunanlılar tanrılarına yakışır bir tapınak yapmaya karar vermişlerdir. Elisli Libon tapınağı yapmaya başlayarak, MÖ. 456 yılında tamamladı. Dikdörtgen şeklinde yapılan tapınağın yanlarında bulunan 13 tane büyük sütun tavanı destekleme görevini üstlenmiştir. Tapınağın her köşesinde 6 tane sütun bulunmaktaydı. Tavanı üçgen biçiminde düzenlenmiş ve heykellerle donatılmıştı. Kolonlar ise pedimentler ve Heracles'in heykelleri ile bezenmişti. Tapınağın içine de kralları Zeus'un heykelini yapmayı düşündüler.

Zeus Heykeli

Zeus heykelinin özellikleri nedir

Tapınağa yapılan görkemli Zeus heykeli, özenle tasarlanmıştır. Tapınağın batı tarafına yerleştirilen heykel, 12 metre yükseklikte ve 7 metre genişlikteydi. Zeus tahtında oturmuş vaziyette yapılmış, baş tarafı tapınağın tavanına kadar uzanmaktaydı. Sağ elinde zafer tanrıçası olan Nike, sol elinde ise kartal kabartması olan asası ve metallerden yapılmış kakmalar bulunmaktaydı. Tahtın görkemi oldukça etkileyiciydi. Üzerinde değerli taşların bulunduğu kakmalar, abanoz, altın ve fildişinden yapılmıştı. Tahtın üzerinde Yunan tanrılarının ve mistik hayvanların oyma olarak yerleştirilmiş figürleri bulunuyordu. Zeus heykelinin derisi fildişinden, elbisesi, sakalı ve saçları ise altından yapılmıştı. Fildişi yapının Olympos'un nemli havasından etkilenmemesi için,  tapınaktaki havuzda  bulunan yağla sürekli olarak yağlanmaktaydı.

Zeus heykelinin günümüzde durumu nedir

Roma imparatoru olan Theodosius I tarafından 391 senesinde putperestlik suçlamasıyla olimpiyatlara son verilince Zeus tapınağı kapatıldı. Dünyanın yedi harikasından biri olan heykel, Yunanlılar tarafından o dönemlerde Constantinople denilen şimdiki adıyla İstanbul'a götürülmüştür. Burada 462 yılında çıkan büyük yangında heykelde yok olmuştur. 1829 yılında Fransızlar tarafından Olympos'ta bulunan heykele ait olan parçaların bir kısmı Paris'teki Louvre Müze'sinde bulunmaktadır. Olympos'ta bulunan stadyum restore edilmiş, tapınağın sadece birkaç sütunu ayakta kalmıştır. O döneme ait olarak bulunan madeni paralarda buluna resimlerden, tapınak hakkında bazı bilgilere erişilmiştir.  

]]>
İskenderiye Feneri https://www.dunyanin7harikasi.gen.tr/iskenderiye-feneri.html Sat, 08 Dec 2018 10:44:25 +0000 İskenderiye feneri, dünyanın yedi harikasından biri olan ve tarihte inşa edilmiş olan fenerlerin en büyüğüdür. Mısır ülkesinin İskenderiye limanının karşısında bulunan Pharos adasına inşa edilmiş olan eser, İskenderiye feneri, dünyanın yedi harikasından biri olan ve tarihte inşa edilmiş olan fenerlerin en büyüğüdür. Mısır ülkesinin İskenderiye limanının karşısında bulunan Pharos adasına inşa edilmiş olan eser, bu isimle de anılmaktadır. Yapımı MÖ. 285 ve 246 yılları arasında devam etmiştir. Denizciler için oldukça önemli bir yapı olan fener, dünyada yapılan en yüksek fener olması ve aynalarıyla ışığı 70 km öteye kadar yansıtabilmesi nedeniyle önemli bir yapıdır. Antik çağda yapılmış olan dünyanın yedi harikası içindeki eserler arasında, günlük yaşamda kullanılmış olan tek eser özelliğini taşımaktadır.

İskenderiye fenerinin yapımı ve özellikleri nedir

Büyük İskender'in ölümüyle, Mısır hakimiyeti ele geçiren Ptolemy Batlamyus Soter zamanında, Yunanlılar ile yapılan deniz ticaretinde artış olmuştu. Bu sebeple ihtiyaç duyulan deniz fenerinin yapımına başlandı. Batlamyus zamanında başlanan fener, oğlunun hükümdarlığı zamanında tamamlanabilmiştir. Üç bölümden meydana gelen fenerin mimari tasarımı Knidos'lu Sostratus tarafından yapılmıştır. Beyaz mermerden yapılmış olan fener, kaidesiyle beraber 135 metre yüksekliktedir. Fenerin tepe kısmında tunçtan yapılan ayna, geceleri 70 km uzaklıktan, gündüzleri ise 35 km uzaklıktan görülebilme özelliğini taşımaktadır. Bu limana girecek olan gemilere rehber olan bir detaydır. Günümüzde bu özelliği bilim adamları tarafından halen inceleme altındadır. Altında yer alan bölümü dikdörtgen biçiminde ve 55 metre yüksekliğindedir. Orta bölüm ise, yukarıya uzanan rampaya sahip silindir şeklinde yapılmıştır. Burası 27 metre yüksekliğe sahiptir. Orta bölümün üzerinde alevin yer aldığı bir oda bulunmaktadır. Buraya yakılacak odunlar bir düzenekle taşınmaktaydı. Fenerin tepesinde ise, Poseidon heykeli bulunmaktaydı. 

İskenderiye Feneri

İskenderiye fenerinin günümüzdeki durumu nasıldır

Fenerin üst bölümü MS. 955 yılında olan bir depremde yıkılmıştır. Fırtına sırasında kopmuş olan gövde bölümü de 1302 yılındaki depremde yıkılmıştır. 1480 senesinde Memluk sultanı Kayıt bay'ın fenerin bulunduğu yerde yaptırdığı kalede kullanmak için, malzemelerini kullandığı bilinmektedir. 1500 yılına gelindiğinde bu yapı hakkında tüm kalıntılar yok olmuştur. Fenerin yıkılmadan önce yapılmış olan resimleri, daha sonra yapılan deniz fenerlerine ışık tutmuştur.

]]>
Keops Piramidi https://www.dunyanin7harikasi.gen.tr/keops-piramidi.html Sat, 08 Dec 2018 17:41:23 +0000 Keops Piramidi, dünyanın 7 Harikası listesindeki eserlerden bir tanesidir, ve hayatta kalan tek eserdir. Özellikle boyutuyla çok dikkat çeken bu piramidin günümüz teknolojisiyle yapılıp yapılamayacağı bile sorgulanmaktadır. Kaldı ki b
Milattan Önce 2500'lü yıllarda yapılan bu eser Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunmaktadır. Binlerce yıldır ayakta duran bu eserin bir çok sıradışı özelliği de vardır.

2000li yılların başına kadar, dünya üzerinde inşa edilen en büyük yapıt olarak dikkat çeken bu eserin yapımının 20 yıl sürdüğü tahmin ediliyor. Yapılış amacının ise Mısır Firavununa bir anıt mezar yapmak olduğu belirtiliyor.

Piramit, binlerce bloktan oluşan kütlelerden meydana gelmiştir. Hatta öyle ki bu bloklardan her biri tonlarca ağırlıktadır. 

Keops Piramidi
Keops piramidi, bir çok gizemle doludur. Bu gizemlerden bazıları şöyledir: 

  • Piramitlerin içinde radar,sonar, ultrasound gibi farklı ışıma içeren cihazlar çalışmıyor.
  • Kesik, yarık gibi fiziksel zedelenmelerin piramit içinde daha çabuk iyileşiyor.
  • Piramidin içerisinde sadece yılda 2 kez güneş giriyor.
  • Yemek artıkları kötü koku yaymadan mumyalaşıyor.
  • Bitkiler bu piramit içinde daha hızlı büyüyor.
  • Taban alanı, yükseliğinin 2 katına bölününce pi sayısını veriyor.
  • Yüksekliği, 1 milyar ile çarpılınca Dünya'nın Güneşe olan uzaklığını veriyor.
  • Piramidin içi yazın soğuk, kışın sıcak oluyor.
Tüm bu farklı durumlar hayret verici, ve o zamanın gelişmemiş teknolojisiyle nasıl yapıldığı bilinememekte. Kölelik sisteminin sürdüğü o yıllarda, Mısırlıların Tanrı kabul ettiği Firavun için yapmış olduğu bu muazzam tarihi eser, hala ayakta duruyor.

Günümüzde aynı mimari eseri yapmak için, son teknoloji kullanılsa bile yıllar isteyen bir süreç gerekir. Fakat Milattan Önce 2005 yılında bu eser yapılmıştır. Gerçekten de büyük hayret verici bir eserdir. 

Keops piramidi, ayrıca Dünyanın 7 harikası listesinde ayakta kalan tek eserdir.
]]>
Babilin Asma Bahçeleri https://www.dunyanin7harikasi.gen.tr/babilin-asma-bahceleri.html Sun, 09 Dec 2018 07:35:54 +0000 Babilin Asma Bahçeleri, günümüzde dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilmiş, yeri tam olarak bilinmeyen bir yerdir. Günümüze ulaşmamış olan, sadece tarihte anlatıldığı kadar bilgi sahibi olduğumuz bu Babilin Asma Bahçeleri, günümüzde dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilmiş, yeri tam olarak bilinmeyen bir yerdir. Günümüze ulaşmamış olan, sadece tarihte anlatıldığı kadar bilgi sahibi olduğumuz bu yerin, Irak'taki Babil'in eski şehir yerinde bulunduğunu söyleyebiliriz. M.Ö. 450 yılında Herodot tarafından söylenmiş olan ''Babil, yeryüzünde bilinen diğer şehirlerin ihtişamından üstündür.'' sözü, buranın muhteşem güzelliğini ortaya koymaktadır. Babil şehrinin kayıtlarında bahçelerden bahseden bir kayıt bulunamamıştır. Bu konuda yapılan arkeolojik kazılardan da olumlu sonuç alınamamıştır.

Babilin Asma Bahçeleri hakkında söylenen rivayetler nelerdir

  • Bir rivayete göre, M.Ö. 810 yıllarında Asur kraliçesi Semiramis tarafından yapılmıştır.
  • Diğer bir rivayete göre, Babil'in kralı 2. Nebukadnezar tarafından eşi olan kraliçe Amytis için meydana getirilmiştir. Bir kralın kızı olan eşinin, ülkesine duyduğu özlemi sona erdirmek amacıyla yapılmıştır.

Babilin Asma Bahçeleri hangi özelliklere sahiptir

Babilin Asma Bahçeleri

Kurulan şehrin içerisine bahçeler, suların aktığı teraslar, yapay dağlar yaptırılmıştır. M.Ö. 1. yüzyılda Yunanlı ünlü coğrafyacı Strabo tarafından söylenen, bahçelerin birbiri üzerinde yükselmiş kübik direklerden oluşan yapısı bu konuda bilgi sahibi olmamıza neden olmuştur. İçleri toprakla doldurulmuş çukurlarda, ağaçlar yetiştirilmiştir. İçerdeki taraçalar, sütunlar ve kubbeler asfalt ve pişmiş tuğlalardan oluşturulmuştur. Fırat nehrinden suyu yukarıya çıkarmak için, zincir pompalar kullanılmış. Biri aşağıda, diğeri yukarıda bulunan iki volan üzerindeki kovalarla, nehirden su doldurulup, yukarıya havuza boşaltılıyordu. Böyle taşınan su bahçelerin sulanmasını sağlamak için, teraslardan akıtılmıştır. Yunanlı Diodorus ise, bahçelerin 120 metre uzunluğunda, 120 metre genişliğinde ve 25 metre yükseklikte olduğunu açıklamıştır. Ninova'da bulunan Asurbanipal kitaplığındaki çivi yazılı tabletlerde Babil'in 53 tane büyük, 650 küçük 750 tapınaktan, 2 ayin yolundan, 360 tane sunaktan, 24 tane büyük caddeden ve 3 kanaldan oluştuğunu anlamaktayız. Şehrin dörtgen bir planla inşa edildiği, biri içte, diğeri dışta olan 16,5 km uzunluğunda 2 adet surla çevrili olduğunu, şehrin etrafında su hendeklerinin bulunduğuda bu tabletlerde belirtilmektedir. Pers kralı Keyhüsrev tarafından Babil'in fethedilmesi, bu bahçelerin sönmesine ve M.S. 5.-6. yüzyıllarda kumlara gömülerek, kum dağı haline gelmesine neden olmuştur. Bu şehrin kalıntıları, 20 yüzyıldaki kalıntılarda ortaya çıkarılmıştır.

]]>
Dünyanın 7 Harikası https://www.dunyanin7harikasi.gen.tr/dunyanin-7-harikasi.html Sun, 09 Dec 2018 20:24:02 +0000 Dünyanın 7 Harikası, tamamen insan ürünü olan, Antik Dönem'de yapılmış belirli eserlere verilen isimdir. İlk kez Heredot tarafından belirlenen bu yapılar dönemine göre olağanüstü eserlerdir ve günümüzde dahi hala etkileyic Dünyanın 7 Harikası, tamamen insan ürünü olan, Antik Dönem'de yapılmış belirli eserlere verilen isimdir. İlk kez Heredot tarafından belirlenen bu yapılar dönemine göre olağanüstü eserlerdir ve günümüzde dahi hala etkileyiciliğini yitirmemişlerdir. Şu an içlerinden sadece Keops Piramidi hala var olsa da diğerleri doğal afetler, savaş, yangın gibi sebeplerden dolayı günümüze kadar gelememişlerdir.

Yapılış tarihlerine göre kronolojik olarak Keops Piramidi, Babil'in Asma Bahçeleri, Zeus Heykeli, Rodos Heykeli, İskenderiye Feneri, Kral Mousollos'un Mezarı, Artemis Tapınağı olarak sıralanabilir. 

Keops Piramidi: Kahire'nin Giza bölgesinde yer alan Giza Piramitleri arasında en büyüğü ve  Dünyanın 7 Harikasından biri olmayı başaran tek piramittir. M.Ö. 2500'lü yıllarda Mısır Firavunu Khufu adına inşa edilmiştir ve bu nedenle Khufu Piramidi olarak da bilinir.  Uzunluğu 137 metre iken, genişliği 922 metredir. Nasıl yapıldığı ile ilgili çeşitli ipuçları olsa da bu sorunun cevabı tam olarak bilinmemektedir. Piramidin iç kısmında kral ve kraliçe odası, dehlizler,  havalandırma kanalları ve yer altı odası bulunur. Ayrıca Dünyanın Yedi Harikası arasında inşa edilen ilk yapı olmasına rağmen aynı zamanda hala var olan tek yapıdır.

Dünyanın 7 Harikası
Babil'in Asma Bahçeleri: Bugün Eski Babil şehrinin bulunduğu alanda M.Ö. 7. yüzyılda Babil Kralı Nebukadnezar tarafından eşi Semiramis için yaptırdığı düşünülen bir yapıdır. Eşi düz ve kurak olan çöl ortamından sıkılıp, yeşillik ve suyun olduğu yerlere özlem duyduğu için Kral yapay küçük tepelerden, katlı bahçelerden ve göletlerden oluşan Asma Bahçeleri'ni inşa ettirmişti fakat bu bahçelerin olup, olmadığıyla alakalı herhangi bir kesin kanıta ya da arkeolojik buluntuya rastlanmamış, sadece yazıtlarda geçen ifadelerden yola çıkılarak varlığından haberdar olunmuştur. 

Zeus Heykeli: M.Ö. 450'li yıllarda olimpiyatların başlaması şerefine tanrıların kralı Zeus'u simgeleyen dev bir heykel yapılmıştır. Olimpia'da, Pantenon tapınağı içine ahşap, fil dişi, altın ve metal parçaları kullanılarak yapılan bu heykelin yüksekliği 12 metreyi aşıyordu ancak günümüzde dahi en önemli yapılarından biri olabilecek bu devasa heykel büyük bir yangın sonucu yok olmuştur. 

Rodos Heykeli: M.Ö. 282 yılında tamamlanan, taş ve demirlerle yapılan 32 metre yüksekliğinde Rodos halkının beraberliğini ve Güney Tanrısı Helios'u simgelemesi amacıyla inşa edilen Rodos Heykeli sadece 56 yıl varlığını sürdürebilmiş bölgede oluşan bir deprem sonucunda yıkılarak yıllarca harabe şeklinde kalmıştır. Daha sonrasında ise bu yıkıntılar Suriyeli bir Yahudi'ye satılmıştır. 

İskenderiye Feneri: Mısır'ın İskenderiye şehrinin kıyısında yer alan Pharos Adası'na inşa edilen bu fener denizcilere yol göstermesi amacıyla yapılmıştır ve 166 metre olan yüksekliğiyle dünya üzerinde yapılmış en uzun fenerdir. Üst kısmındaki aynaların önünde ateş yakılır bu şekilde çok uzak noktalardaki denizcilerin bile ışığı görmesi sağlanırdı fakat ardı ardına gelen depremler önce tepe kısmına sonrasında ise gövde kısmına zarar vermiştir ve nihayetinde tamamen yıkılarak malzemeleri farklı amaçlar için kullanılmıştır. 

Kral Mausollos'un Mezarı: Halikarnas Mozolesi olarak da anılan bu yapı Kral Mausollos'un karısı ve kız kardeşi tarafından onun adına yaptırılmış görkemli bir mezardır. Tamamlanma tarihi M.Ö. 350 yılı olan, Bodrum civarında yapıldığı düşünülen mezarın toplam uzunluğu 45 metre idi ve piramidi andıran katlı merdivenler şeklinde bir yapıda olan mezar dört bir tarafında da farklı heykeltıraşlar tarafından yapılmış insan ve hayvan heykellerine sahipti. O döneme kadar sadece tanrıların heykelleri yapılırdı ve ilk kez diğer canlıların heykellerinin yapılması bakımından ayrı bir önem taşımaktadır. Haçlı Seferleri esnasın]]>